Witaj, planujemy trasę tegorocznych

Inspekcji Fotelików

Daj znać gdzie powinniśmy przyjechać!

Zgłoś się i sprawdź czy Twoje dziecko jest bezpieczne!

Będziemy Cię informować o aktualnościach fotelik.info

Instagramowy konkurs: Bezpieczny maluch. Zasady i regulamin.

Autor: Redakcja fotelik.info

Data dodania: 2020-11-15 16:56:33

Bezpieczny maluch to szczęśliwy maluch! A co Wy robicie, aby Wasze dziecko było bezpieczne w podróży? Weź udział w konkursie i wygraj super nagrody!
Bezpieczny maluch to szczęśliwy maluch! A co Wy robicie, aby Wasze dziecko było bezpieczne w podróży? Weź udział w konkursie i wygraj super nagrody!Dbasz o bezpieczeństwo swoje i swojego dziecka w samochodzie? Lubisz doszkalać się z wiedzy na temat bezpieczeństwa? Interesujesz się fotelikami i techniką jazdy? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Wystarczy, ze pod postem konkursowym na Instagramie fotelik.info, napiszesz wierszyk o bezpieczeństwie dzieci w samochodzie i oznaczysz profile: @krzysztofpodolski.fotelik.info oraz @bezpieczna_akademia. Najciekawszy wierszyk wygrywa! Na Wasze wierszyki, czekamy do 25.11!Nagrodą jest zniżka na dowolny fotelik o wartości 500 zł w fotelik.info Kraków oraz voucher (w formie elektronicznej - pliku pdf) dla jednej osoby na szkolenie Techniki Jazdy I Stopnia przy użyciu własnego samochodu (o wartości 599,00 zł.) do zrealizowania w Moto Parku Kraków (w czasie 12 miesięcy od ogłoszenia wyników po wcześniejszej rezerwacji na stronie www.motoparkkrakow.pl). Nagrody zostaną przyznane dnia 25.11.

Poniżej regulamin konkursu:

Konkurs - Bezpieczny Maluch - Regulamin

1. Konkurs organizowany jest przez: E4S Joanna Kurpiewska, z siedzibą w Warszawie, Moto Park Kraków Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Drukarskiej 7/49 30-348 Kraków i /E4S Południe Sp. z o.o. Sp. K. 31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 7. zwani łącznie Organizatorem.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
(a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Instagram;
(b) zapoznanie się z Regulaminem;
(c) wykonanie zadania konkursowego.
3. Fundatorem nagrody jest E4S Południe Sp. z o.o. Sp. K. oraz Moto Park Kraków Sp. z o.o. Sp. k.
4. Nagroda konkursowa:
a) Nagrodą jest zniżka na dowolny fotelik o wartości 500 zł oraz voucher (w formie elektronicznej - pliku pdf) dla jednej osoby na szkolenie Techniki Jazdy I Stopnia przy użyciu własnego samochodu (o wartości 599,00 zł.) do zrealizowania w Moto Parku Kraków (w czasie 12 miesięcy od ogłoszenia wyników po wcześniejszej rezerwacji na stronie www.motoparkkrakow.pl).
b) Nagrody zostaną przyznane dnia 25.11
c) Ogłoszenie wyników nastąpi odpowiednio: na profilu Instagramowym fotelik.info. na Instagramie krzysztofpodolski.fotelik.info, oraz na Instagramie bezpieczna_akademia.
d) Nagrodzone osoby muszą się skontaktować z fotelik.info poprzez prywatną wiadomość w ciągu 48h od ogłoszenia wyników, w przeciwnym przypadku Komisja Konkursowa może zdecydować o przyznaniu nagrody innej osobie.
e) Nagrody można zrealizować wyłącznie w: stacjonarnym punkcie fotelik.info Kraków do 25.11.2021 r. (zniżka na dowolny fotelik) i w Moto Park Kraków przy ul. Rzepakowej 4R (również w czasie 12 miesięcy od ogłoszenia wyników).
5. Konkurs zostaje ogłoszony dnia 15.11.2020 który to dzień jest dniem rozpoczęcia konkursu i trwa do dnia 25.11.2020 r. do godz. 23:59.
6. Zadanie konkursowe polega na napisaniu wierszyka o tematyce bezpieczeństwa dzieci podczas jazdy samochodem oraz jego publikacji w komentarzu pod postem konkursowym na profilu fotelik.info.
7. Zadania Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadania konkursowego nie będą brane pod uwagę, tj. mogą zostać usunięte oraz nie będą przedmiotem oceny Jury.
8. Komisja konkursowa nagrodzi jednego najbardziej kreatywnego uczestnika konkursu i powiadomi o wygranej dnia 25.11.2020 roku.
9. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.
10. W razie pytań dotyczących konkursu, osobą kontaktową ze strony fotelik.info jest Krzysztof Podolski, 883 291 857, e-mail, krzysztof.podolski@fotelik.info oraz ze strony Moto Park Kraków: Klaudia Kulis, e-mail: klaudia@motoparkkrakow.pl, nr tel: 785 055 510. Informacje dotyczące szkolenia Techniki Jazdy I Stopnia można również pozyskać na stronie www.motoparkkrakow.pl/szkolenie-techniki-jazdy.
11. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Instagram.
12. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające konto w serwisie Instagram, zgodne z regulaminem w/w serwisu, które w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyły 18 lat. Portal Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.
13. W Konkursie nie mogą wziąć udziału:
a) osoby zatrudnione przez Organizatora tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Organizatorem;
b) małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych powyżej.
13. Uczestnik oświadcza, że:
zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane, w tym w zakresie zasad przetwarzania jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do wierszyka w ramach zadania konkursowego, jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),
wierszyk zgłoszony w Konkursie stanowi przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku, gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
14. Organizator oświadczają, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
15. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 29.11.2020 r. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę przesłania reklamacji na adres: ul Ryżowa 29, 02-495 Warszawa.
Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (t.j. imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis.
Reklamacje rozpatruje Organizator.
Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpoznania najpóźniej w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji przez Organizatora drogą pocztową, na adres podany w reklamacji, chyba że osoba ta wyrazi zgodę na przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres podany w reklamacji.


Nie każdy, nawet najdroższy fotelik pasuje do Twojego dziecka!
Zapisz się na dobór w Warszawie (22 203 53 18) w Krakowie (12 378 39 46) we Wrocławiu (71 715 61 32) lub Chorzowie (32 750 03 41)
Kup właściwy!


fotelik.info - foteliki samochodowe dla dzieci - mapka lokalizacji
W naszym Centrum Bezpieczeństwa:
1) Wjeżdżasz do ciepłego i suchego garażu, gdzie spośród 240 modeli fotelików wybierzemy pasujący najlepiej do Twojego auta i Twojego dziecka
2) W tym czasie wypijesz kawę, a Twoje dziecko pobawi się na naszym placu zabaw
3) Zakupisz fotelik, poznasz zasady jego użycia i zapewnisz faktyczne bezpieczeństwo swojemu dziecku
Podaj kontakt do siebie a oddzwonimy i umówimy Cię na wizytę

fotelik.info w mediach

Nowości dotyczące rynku fotelików oraz bezpieczeństwa dzieci w samochodzie, które pojawiły się w mediach.

Echo Chorzowa o bezpłatnych inspekcjach fotelik.info!

Echo Chorzowa o bezpłatnych inspekcjach fotelik.info!

Portal miejski - Echo Chorzowa, o bezpłatnych inspekcjach fotelików w Centrum Bezpieczeństwa fotelik.info w Chorzowie! Przeczytaj więcej!

Data Publikacji 09.07.20 Czytaj Więcej

  Sławomir Molak z fotelik.info w Katolickim Radiu Podlasie

Sławomir Molak z fotelik.info w Katolickim Radiu Podlasie

Sławomir Molak w rozmowie z Katolickim Radiem Podlasie, opowiedział o prawidłowym przewożeniu dzieci w samochodzie oraz o tym, że nie każdy fotelik zapewni bezpieczeństwo! Jak dobrać ten właściwy?

Data Publikacji 02.07.20 Czytaj Więcej

 
Paweł Kurpiewski w Poranku SIÓDMA - DZIEWIĄTA! Kiedy i gdzie słuchać rozmowy?

Paweł Kurpiewski w Poranku SIÓDMA - DZIEWIĄTA! Kiedy i gdzie słuchać rozmowy?

Już 11.05.2020 (poniedziałek), Paweł Kurpiewski będzie gościem programu SIÓDMA-DZIEWIĄTA (poranek rozgłośni katolickich). Zobacz, gdzie możesz wysłuchać wywiadu on-line...

Data Publikacji 08.05.20 Czytaj Więcej

  Wirtualna Polska o inicjatywie fotelik.info w sprawie wymiany fotelików powypadkowych!

Wirtualna Polska o inicjatywie fotelik.info w sprawie wymiany fotelików powypadkowych!

Wirtualna Polska (WPautokult) zwróciła ostatnio uwagę na inicjatywę fotelik.info w sprawie programu wymiany fotelików powypadkowych. Nie słyszałeś jeszcze o tej inicjatywie? Koniecznie przeczytaj o co chodzi!

Data Publikacji 06.05.20 Czytaj Więcej

 
 
ABC Design Akta Graco Alpin Apramo Argos Avionaut Avova Axkid Baby Baby Dreams Baby Jogger Baby Relax Baby Relax Babyauto Babyfirst Babystyle BAIER Bebe Confort Bebecar Bergsteiger BeSafe Bimbo Bobob Bobobline Boulgom Brevi Brio Britax Britax Roemer Bugabo Bugaboo Cam Carbebe Casualplay CBX Chicco Concord Coneco Cosatto CybeX Cybex Deltim Diono Dremefa Easycarseat Eitel Emmaljunga Eurokids Fair Ferrari Fisher Price Foppapedretti Ganen GB Giordani Global Kids Goodbaby Graco Hauck Hema Heyner I'Coo Inglesina IWH Jane Joie Joolz Kiddicare Kiddy Kidsim Kinderfkraft Kiwy Klippan LCP Kids Loony Lutule Mamas & Papas Maxi-Cosi Meggy Michelin Mifold Migo Mothercare Mutsy Nachfolger Nania Neonato Nest Nuna Obaby Osann Patti Peg Perego Petite Star Phil & Teds Play Prenatal Profex Ramatti Recaro Renolux Renopol Roemer Safety 1 Silver Cross Silvercross Simple Parenting SmartKidBelt STM Storchenmuehle Stokke Storchenmuehle Sunshine Kids Swandoo Takata Team-Tex Teamtex Teutonia Tiggo United-Kids UPPAbaby Vertbaudet Vivitta Wawo Zooty
Smart Kid Belt
Foteliki Warszawa
Foteliki Kraków
Foteliki Wrocław
Foteliki Chorzow Foteliki Gliwice