Witaj, planujemy trasę tegorocznych

Inspekcji Fotelików

Daj znać gdzie powinniśmy przyjechać!

Zgłoś się i sprawdź czy Twoje dziecko jest bezpieczne!

Będziemy Cię informować o aktualnościach fotelik.info

W jaki sposób przewozi się dzieci w innych krajach? Przepisy dotyczące jazdy w fotelikach

Autor: Redakcja fotelik.info

Data dodania: 2022-11-10 09:58:39    Ostatnia aktualizacja: 2022-11-10 11:15:38

Jakie przepisy dotyczące fotelików obowiązują w innych krajach?
Jakie przepisy dotyczące fotelików obowiązują w innych krajach?


Czy prawo dotyczące przewożenia dzieci w innych krajach diametralnie różni się od przepisów obowiązujących w Polsce? Postanowiliśmy to sprawdzić, biorąc pod lupę dziewięć wybranych państw.

Każdy obywatel ma obowiązek znać prawo drogowe swojego kraju, bo jak wiemy, jego nieznajomość może nam zaszkodzić lub zwyczajnie utrudnić życie. Przede wszystkim jednak to, czy zastosujemy się do obowiązujących zasad ruchu drogowego, ma wpływ na zdrowie i życie nasze i naszych dzieci.

A co w sytuacji, kiedy wyjeżdżamy z dzieckiem za granicę? Czy prawo dotyczące przewożenia dzieci w innych krajach diametralnie się różni od tego w Polsce? Jakie konsekwencje możemy ponieść, nie stosując się do przepisów obowiązujących w obcym kraju? Postanowiliśmy to sprawdzić, biorąc pod lupę dziewięć wybranych państw.

Czy istnieje międzynarodowy standard dla fotelików dziecięcych? Na to pytanie nie uzyskamy jednoznacznej odpowiedzi. Wśród 176 państw na świecie wybranych przez ONZ w 96 obowiązuje prawo krajowe, natomiast 79 nie ma takiego prawa. Wszystkie państwa członkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły tę samą normę międzynarodową R129 lub ECE R44, choć nie wszystkie tę samą.

Norma R129 to standard wprowadzony w państwach członkowskich ONZ w 2013 roku. Jego celem było zapewnienie bezpieczeństwa przewożenia dzieci w samochodach od momentu narodzin. Pierwotną wersję R129 poprawiono na wersję R129-02 i wprowadzono w życie w 2017 roku. Skupiono się wówczas na poprawie bezpieczeństwa fotelików podwyższających z wysokim oparciem. ECE R44/04 (powszechnie określana jako R44) to norma wprowadzona przez EKG ONZ dyrektywą 77/541/EWG.

Na przestrzeni lat eksperci od biomechaniki zderzeń zwracali uwagę, iż mimo wprowadzania poprawek w kolejnych rozporządzeniach, które miały zwiększać bezpieczeństwo najmłodszych w ruchu drogowym, przepisy te nadal nie spełniały oczekiwań co do właściwej ochrony dzieci. Wskutek prac eksperckich powstała norma i-Size, której zadaniem było ustalenie lepszych standardów dla fotelików dziecięcych. Etykietę homologacji ONZ (rysunek poniżej) można znaleźć na podstawie lub z tyłu fotelika samochodowego, na pomarańczowo-białej etykiecie, która zawiera następujące informacje:

⚫EC R44-04 lub UN R129;
⚫zakres wagowy;
⚫kod kreskowy;
⚫numer seryjny produktu
Jeśli wyjeżdżamy za granicę, bezdyskusyjnie obowiązuje nas prawo i przepisy ruchu drogowego danego kraju. Naiwne tłumaczenie typu: “Nie orientuję się, jestem turystą” - nie pomoże, ponieważ również w przypadku obcokrajowców i turystów nieprzestrzeganie prawa danego kraju może skutkować grzywną i/lub ściganiem.

W Polsce, zgodnie z prawem, dziecko o wzroście do 150 cm podczas jazdy w samochodzie musi być w foteliku samochodowym. Od każdej reguły są jednak wyjątki (w tym przypadku trzy):

-Jeśli dziecko ma więcej niż 135 cm i ze względu na wagę nie mieści się w dostępnym na rynku foteliku, może być przewożone na tylnym siedzeniu przypięte pasami bezpieczeństwa.

-Dziecko powyżej 3 lat może jechać na tylnej kanapie przypięte pasami, jeśli przewozimy łącznie trójkę dzieci i nie jest możliwe zamontowanie w pojeździe więcej niż dwóch fotelików.

-Nie ma obowiązku przewożenia w foteliku dziecka, które ma zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne.

A jak to się ma w innych krajach na świecie? Wybraliśmy dziewięć państw, aby przedstawić różnice w zakresie obowiązującego w nich prawa.


Szwecja

⚫Dzieci o wzroście poniżej 1,35 m mogą być przewożone wyłącznie w foteliku dopasowanym i zatwierdzonym przez przepisy ruchu drogowego.
⚫Dzieci o wzroście poniżej 1,40 m mogą być przewożone na przednim siedzeniu tylko wtedy, gdy poduszka powietrzna jest wyłączona.
⚫Kierowca musi upewnić się, że dzieci poniżej 15. roku życia, ale wyższe niż 1,35 m, mają zapięte pasy bezpieczeństwa.
⚫Zaleca się (brak obowiązku prawnego), aby dzieci w wieku do 4 lat były przewożone w fotelikach tyłem do kierunku jazdy (RWF).
⚫Jeżeli dziecko jest przewożone w foteliku RWF na przednim siedzeniu, poduszka powietrzna musi być wyłączona.
⚫Dzieci poniżej 4. roku życia przewożone w fotelikach przodem do kierunku jazdy (FWF) muszą być umieszczone na tylnym siedzeniu.
⚫Dzieci poniżej 3. roku życia nie mogą podróżować pojazdem bez fotelika (za wyjątkiem jazdy taksówką).

źródła: https://travelinformation.eu/sweden-traffic-rules/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/trafikregler/i-fordonet/sa-skyddar-du-barnen---regler-och-tips/Wielka Brytania

⚫Obowiązują normy ECE R44 oraz ECE R129 - i Size.
⚫Dzieci poniżej 3. roku życia muszą zawsze znajdować się w foteliku samochodowym.
⚫Dziecko w wieku 3 lat lub starsze może podróżować na tylnym siedzeniu bez fotelika samochodowego i bez pasa bezpieczeństwa, jeżeli pojazd nie jest wyposażony w pasy.
⚫Dzieci muszą korzystać z fotelika samochodowego do osiągnięcia 12 lat lub 135 cm wzrostu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
⚫Dzieci powyżej 12. roku życia lub powyżej 135 cm wzrostu muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

Inne zasady obowiązują, jeśli dziecko jest przewożone:

⚫w taksówce lub minicabie,
⚫w minibusie, autokarze lub vanie,
⚫w nieoczekiwanej podróży, na przykład w nagłym wypadku,
⚫w aucie, w którym nie ma miejsca na kolejny fotelik samochodowy.

źródła: https://www.gov.uk/child-car-seats-the-rules i https://www.gov.uk/child-car-seats-the-rules/when-a-child-can-travel-without-a-car-seat

źródło: pixaba.com
źródło: pixabay.com


3. Norwegia

⚫Obowiązują normy ECE R44 oraz ECE R129 - i Size.
⚫Zabezpieczenie dzieci w samochodach jest obowiązkowe w oparciu o ustawę o ruchu drogowym wydanym przez Norwegian Public Roads Administration (NPRA).
⚫Zarówno dzieci, jak i dorośli muszą być zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa.
⚫Dzieci o wzroście poniżej 135 cm muszą być przewożone w foteliku z atestem, odpowiednim do wagi i wzrostu dziecka.
⚫Dzieci o wzroście od 135 do 150 cm muszą korzystać z atestowanych fotelików dziecięcych, jeśli taki fotelik jest dostępny w samochodzie.
⚫Dzieci nie mogą być przewożone w foteliku dziecięcym ustawionym tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu, gdy jest włączona poduszka powietrzna.
⚫Dzieci poniżej i powyżej 3 roku życia nie mogą być przewożone w samochodach bez pasów bezpieczeństwa, np. samochodach zabytkowych.

źródło: https://www.tryggtrafikk.no/kjore/bil/sikring-av-barn/dette-sier-lovverket/


4.Ukraina

⚫Obowiązują przepisy ruchu drogowego dotyczące przewozu dzieci zgodnie z Uchwałą nr 152 of the Cabinet of Ministers of Ukraine z 24.02.2021 roku.
⚫Zabrania się przewożenia dzieci na przednim siedzeniu bez fotelika dziecięcego.
⚫Dzieci poniżej 12. roku życia nie mogą jeździć bez pasów bezpieczeństwa i fotelika dziecięcego.
⚫Dzieci w wieku powyżej 12 lat muszą być zabezpieczone pasami bezpieczeństwa.
⚫Foteliki muszą być instalowane tylko na tylnym siedzeniu.
⚫W drodze wyjątku dzieci poniżej 3. roku życia mogą być przewożone na przednim siedzeniu w foteliku tyłem do kierunku jazdy, jeśli przednia poduszka powietrzna na tym siedzeniu jest wyłączona.
⚫Obowiązek przewożenia dziecka w foteliku dotyczy wyłącznie pojazdów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
Jeżeli producent samochodu nie zaprojektował pojazdu z pasami bezpieczeństwa, przepisy nie zabraniają przewożenia dziecka bez fotelika - wówczas nie będzie kary pieniężnej, ale rodzice będą osobiście odpowiedzialni za ryzyko obrażeń dziecka w razie wypadku.
⚫Jeżeli w samochodzie zainstalowano już dwa foteliki, trzecie dziecko może być przewożone tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki:
- dziecko musi mieć ukończone 3 lata,
- musi mieć zapięty pas bezpieczeństwa,
- maksymalna prędkość pojazdu nie może przekraczać 60 km/h.
⚫Przepisy znowelizowane 5 marca 2021 roku całkowicie odrzuciły ograniczenie wiekowe - jedynym kryterium obowiązkowego przewożenia dziecka w foteliku samochodowym jest wzrost dziecka: dzieci poniżej 145 cm muszą jeździć w fotelikach samochodowych.

źródła: https://production.rent-at-avis.com/avisonline/ua-gb/avis.nsf/c/discover_ukraine,driving_tips

https://production.rent-at-avis.com/avisonline/ua-gb/avis.nsf/c/discover_ukraine,driving_tips

Turcja

⚫Obowiązują normy ECE R44 oraz ECE R129 - i Size.
⚫Obowiązuje krajowa ustawa o ruchu drogowym uchwalona przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii.
⚫Zabrania się przewożenia dzieci do lat 3 bez fotelików dziecięcych.
⚫Dzieci o wzroście powyżej 135 cm mogą używać pasów bezpieczeństwa zamiast fotelików dziecięcych, pod warunkiem, że nie siedzą na przednim siedzeniu i poduszka powietrzna jest wyłączona.
⚫Dziecko może podróżować w foteliku dziecięcym ustawionym tyłem do kierunku jazdy.
⚫Obowiązek korzystania z fotelików dla dzieci nie jest wymagany w pojazdach, które nie są wyposażone w pasy bezpieczeństwa lub system ISOFIX - w takich pojazdach dzieci muszą być przewożone na tylnych siedzeniach.
⚫Dzieci powinny korzystać z fotelików dziecięcych podczas jazdy taksówką, a jeśli pojazd nie ma fotelika, powinny siedzieć na tylnym siedzeniu,
⚫Dla dzieci o wzroście do 150 cm i wadze poniżej 36 kg obowiązkowe jest stosowanie fotelików odpowiednich dla ich wagi.
⚫Dzieci o wzroście powyżej 135 cm mogą korzystać z pasów bezpieczeństwa pod warunkiem, że nie siedzą na przednim siedzeniu.
⚫Dzieci nie mogą być przewożone w foteliku niemowlęcym tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu z włączoną przednią poduszką powietrzną.

źródła: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=87403&p_country=TUR&p_count=781 i https://www.lastiktr.com/blog/icerik/bebek-oto-koltugu-ve-cocuk-oto-koltugu

6. Rumunia

⚫Obowiązują krajowe przepisy ruchu drogowego.
⚫Dzieci poniżej 3. roku życia nie mogą być przewożone w pojazdach, które nie są wyposażone w foteliki.
⚫Dzieci powyżej 3 roku życia, o wzroście do 150 cm mogą być przewożone w pojazdach niewyposażonych w foteliki tylko wtedy, gdy nie siedzą na przednim siedzeniu.
⚫Dzieci o wzroście do 135 cm mogą być przewożone w pojazdach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy podróżują w urządzeniu podwyższającym przypiętym na pasy lub isofix.
⚫Wszystkie dzieci o wzroście poniżej 135 cm muszą być przewożone w dziecięcych fotelikach samochodowych - po osiągnięciu tego wzrostu dzieci mogą być zabezpieczone pasem samochodowym tylko wtedy, gdy można go prawidłowo ułożyć, czyli na środku obojczyka i na środku bioder.
⚫Dzieci o wzroście powyżej 135 cm mogą być przewożone w pojazdach tylko wtedy, gdy mają pasy bezpieczeństwa, wyregulowane tak, aby nie przechodziły przez obszar szyi i twarzy, lub zapięte w foteliku dziecięcym mającym homologację.
⚫Dziecko może być przewożone na przednim siedzeniu pasażera tyłem do kierunku jazdy tylko wtedy, gdy zostanie wyłączona przednia poduszka powietrzna pasażera,
⚫Jeśli fotelik jest zamontowany na przednim siedzeniu przodem do kierunku jazdy, to przednia poduszka powietrzna nie może być włączona, a fotel pasażera powinien być maksymalnie przesunięty do tyłu. Wyjątek stanowią te foteliki dziecięce, które zgodnie z instrukcjami producenta mogą być instalowane na przednim siedzeniu pasażera.
⚫W przypadku fotelików dla dzieci, które zgodnie z instrukcją producenta mogą być montowane na przednim siedzeniu pasażera przodem do kierunku jazdy, również stosuje się obowiązek wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera,
⚫Obowiązek wyłączenia przedniej poduszki powietrznej pasażera odnosi się również do dzieci, które mają zaświadczenie lekarskie o zwolnieniu z ważnych powodów medycznych z obowiązku przewożenia w urządzeniu przytrzymującym lub zapinania pasów bezpieczeństwa podczas transportu.
⚫Dzieci mające orzeczenie lekarskie powinny być przewożone na tylnych siedzeniach pojazdu:
-w przypadku dziecka do 3 lat przewóz powinien odbywać się pod nadzorem osoby innej niż kierowca;
-kierowca pojazdu przewożącego dziecko z orzeczeniem ma obowiązek posiadania przy sobie aktualnego zaświadczenia.
⚫w środkach komunikacji publicznej i taksówkach dziecko powinno zajmować miejsce na tylnym siedzeniu, a przewóz dziecka w wieku do 3 lat w tym przypadku odbywa się pod nadzorem osoby innej niż kierowca pojazdu.

źródło: https://www.siguranta-auto-copii.ro/legislatie/


7. Bułgaria

⚫korzystanie z dziecięcych fotelików samochodowych jest uregulowane w ustawie o ruchu drogowym.
⚫dzieci poniżej 3. roku życia muszą korzystać z odpowiedniego fotelika dla dzieci, niezależnie od tego, czy siedzą na przednim, czy na tylnym siedzeniu.
⚫Dzieci w wieku 3 lat lub starsze i do 135 cm wzrostu lub 12 lat (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) muszą korzystać z odpowiedniego fotelika dla dzieci, niezależnie od tego, czy siedzą na przednim, czy na tylnym siedzeniu.
⚫Dziecko w wieku poniżej 3 lat może jechać taksówką bez zabezpieczenia, jeśli urządzenie przytrzymujące dla dziecka nie jest dostępne.
⚫Dziecko może jechać na tylnym siedzeniu:
-taksówką,
-samochodem na krótkich odległościach i w nieoczekiwanej konieczności,
-w pojeździe, w którym dwa zamontowane i używane foteliki uniemożliwiają zamontowanie trzeciego; wówczas trzeba używać pasów bezpieczeństwa,
-jeśli jest w wieku 12 lub 13 lat, lub powyżej 135 cm wzrostu, musi używać pasów bezpieczeństwa.
⚫W pojazdach niemających w swoim standardzie pasów bezpieczeństwa nie wolno przewozić dzieci poniżej 3 lat, a dzieci powyżej 3. roku życia mogą siedzieć tylko na tylnych siedzeniach.
⚫Jazda na przednim siedzeniu z pasem bezpieczeństwa bez fotelika jest dozwolona, ​​gdy dziecko osiągnie wzrost 150 cm i wagę 36 kg.
⚫Jeśli wzrost dziecka jest mniejszy niż 150 cm (niezależnie od tego, czy dziecko ukończyło 13 lat), a pasy bezpieczeństwa w pojeździe nie są w stanie zapewnić maksymalnego bezpieczeństwa w razie wypadku, należy stosować urządzenie podwyższające dla dzieci.

źródła:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/united_kingdom/seat_belts_en.htm
https://kidso.bg/mamapedia/do-kolko-godini-tryabva-da-se-izpolzva-detsko-stolche-za-kola/
https://www.finance.cz/523843-autosedacka/
"https://rta.government.bg/bg/674">https://rta.government.bg/bg/674

8. Czechy

⚫Zasady korzystania z fotelików dziecięcych i przewozu dzieci określa ustawa o ruchu drogowym.
⚫Prawo wymaga używania urządzeń podwyższających przez każde dziecko, które ma mniej niż 150 cm wzrostu lub waży mniej niż 36 kg.
⚫Najważniejszym czynnikiem jest wzrost, a nie waga, ponieważ pasa bezpieczeństwa nie wolno przeciągać przez szyję dziecka. Jeśli pas bezpieczeństwa zachodzi na szyję, należy użyć urządzenia podwyższającego.
⚫Dzieci, które przekroczyły 150 cm wzrostu i wagę 36 kg, mogą jeździć bez fotelika lub podwyższenia, muszą jednak zapinać pasy. Pas powinien być zapięty prawidłowo.
⚫Dziecko powyżej 3. roku życia i o wzroście do 150 cm może nie używać fotelika samochodowego w przypadku, gdy na tylnym siedzeniu są już dwa foteliki dla innych dwojga dzieci i nie ma wystarczająco dużo miejsca na trzeci fotelik samochodowy. Wówczas trzecie dziecko może być przewożone bez fotelika, ale musi być zapięte w pas bezpieczeństwa.

źródła:
https://www.detska-autosedacka.cz/zakon-o-autosedackach/
https://mimipotreby.cz/zakon-autosedacky-a-podsedaky/


9. Rosja

⚫Obowiązują przepisy ruchu drogowego.
⚫Dzieci poniżej 7. roku życia mogą podróżować samochodami osobowymi i ciężarówkami wyłącznie w urządzeniach przytrzymujących dla dzieci.
⚫Dziecko w wieku od 7 do 12 lat może być przewożone na tylnym siedzeniu bez fotelika, ale zapięte w pas bezpieczeństwa.
⚫Wyjątkowo dzieci poniżej 12. roku życia, które przekroczyły 150 cm i ważą więcej niż 36 kg mogą, jeździć na tylnych siedzeniach przypięte pasami bezpieczeństwa.
⚫Od 12. roku życia dziecko może jeździć bez urządzeń podwyższających, korzystając wyłącznie z pasów bezpieczeństwa w aucie, zarówno na przednim, jak i tylnym siedzeniu.

źródła:
https://www.zr.ru/content/articles/932921-pravila-perevozki-detej-ot-0-d/
https://www.autonews.ru/news/60ec3bf79a7947f4121cfc56

Zobacz galerię zdjęćNie każdy, nawet najdroższy fotelik pasuje do Twojego dziecka!
Zapisz się na dobór w Warszawie (22 203 53 18) w Krakowie (12 378 39 46) we Wrocławiu (71 715 61 32) lub Chorzowie (32 750 03 41)
Kup właściwy!


fotelik.info - foteliki samochodowe dla dzieci - mapka lokalizacji
W naszym Centrum Bezpieczeństwa:
1) Wjeżdżasz do ciepłego i suchego garażu, gdzie spośród 240 modeli fotelików wybierzemy pasujący najlepiej do Twojego auta i Twojego dziecka
2) W tym czasie wypijesz kawę, a Twoje dziecko pobawi się na naszym placu zabaw
3) Zakupisz fotelik, poznasz zasady jego użycia i zapewnisz faktyczne bezpieczeństwo swojemu dziecku
Podaj kontakt do siebie a oddzwonimy i umówimy Cię na wizytę
 
ABC Design Akta Graco Alpin Apramo Argos Avionaut Avova Axkid Baby Baby Dreams Baby Jogger Baby Relax Baby Relax Babyauto Babyfirst Babystyle BAIER Bebe Confort Bebecar Bergsteiger BeSafe Bimbo Bobob Bobobline Boulgom Brevi Brio Britax Britax Roemer Bugabo Bugaboo Cam Carbebe Casualplay CBX Chicco Concord Coneco Cosatto Cybex CybeX Deltim Diono Dremefa Easycarseat Eitel Emmaljunga Eurokids Fair Ferrari Fisher Price Foppapedretti Ganen GB Giordani Global Kids Goodbaby Graco Hauck Hema Heyner I'Coo Inglesina IWH Jane Joie Joolz Kiddicare Kiddy Kidsim Kinderfkraft Kiwy Klippan LCP Kids Lettas Lionelo Loony Lutule Mamas & Papas Maxi-Cosi Meggy Michelin Mifold Migo Mima Mothercare Mutsy Nachfolger Nania Neonato Nest Nuna Obaby Osann Patti Peg Perego Petite Star Phil & Teds Play Prenatal Profex Ramatti Recaro Renolux Renopol Roemer Safety 1 Silver Cross Silvercross Simple Parenting SmartKidBelt STM Storchenmuehle Stokke Storchenmuehle Sunshine Kids Swandoo Takata Team-Tex Teamtex Teutonia Tiggo United-Kids UPPAbaby Vertbaudet Vivitta Walser Kids Experts Wawo Zooty
Fotelik Samochodowy Warszawa
Fotelik Samochodowy Kraków
Fotelik Samochodowy Wrocław
Fotelik Samochodowy Chorzow Fotelik Samochodowy Gliwice Fotelik Samochodowy Skarżysko-Kamienna Fotelik Samochodowy Nowy Sącz/a>